Over Ons

Eureka Psychologisch Advies is opgericht door Daniëla Dorhout Mees, geregistreerd NIP-psycholoog. Aanvankelijk is zij na haar rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, enkele jaren werkzaam geweest als advocaat en later als letselschadejurist.

Pas op latere leeftijd heeft zij besloten om ook haar andere droom waar te maken en alsnog psychologie te gaan studeren. Deze studie heeft zij gevolgd aan de Open Universiteit, waar zij haar master Levenslooppsychologie cum laude heeft afgerond bij prof. dr. Nele Jacobs. Deze master is gestoeld op de positieve psychologie:

“De levenslooppsychologie gaat uit van het idee dat de menselijke ontwikkeling plaatsvindt in interactie met zijn omgeving. De mens is dus niet voorgeprogrammeerd of statisch, maar is dynamisch. Hij leert met vallen (tegenslag) en opstaan (successen). Zijn leven lang. Onderzoek op het gebied van de levenslooppsychologie bestudeert het individu dan ook in interactie met zijn omgeving en heeft als doel de individuele ontwikkeling beter te begrijpen en te stimuleren. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt daarbij de nadruk op het bevorderen van welzijn, groei en zelfrealisatie”. (dr. Martin E.P. Seligman)

Deze zienswijze staat ook steeds centraal bij onze advisering: het beste uit mensen halen.

Daniëla Dorhout Mees werkt tevens voor Psychologisch Adviesbureau Ter Haar en Lamme in Haarlem (studiekeuze- en loopbaanonderzoeken) en voor de Letselschadepsychologen (www.deletselschadepsychologen.nl)

mr. drs. Daniëla Dorhout Mees

Samenwerkingspartner

drs. Danielle Uitendaal (1966) studeerde Arbeid- en Organisatie Psychologie en Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 startte zij Uitendaal Coaching. Daarvoor werkte zij ruim 10 jaar in de zakelijke dienstverlening als HR-adviseur en Senior Consultant op het gebied van Loopbaanadvisering, Assessment en Coaching. Zij heeft zich o.a. gespecialiseerd in oplossingsgerichte coaching voor volwassenen en jongeren en in RET. Met deze methode leren mensen gedachten en overtuigingen waarmee zij zichzelf belasten of belemmeren, te veranderen.

Drs. Danielle Uitendaal, Uitendaal Coaching

Website: www.uitendaal-coaching.nl Telefoon: 06-22909072 E-mail: info@uitendaalcoaching.nl

Elk talent telt – de missie van JINC

Ieder kind heeft talent, maar helaas groeien in Nederland nog honderdduizenden kinderen op in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Ieder kind heeft recht op kansen!

Al vele jaren begeleid ik met veel plezier allerlei jongeren bij het maken van plannen voor hun toekomst. Het is niet alleen mooi, maar ook dankbaar werk. Tegelijkertijd realiseerde ik mij dat deze trajecten niet binnen ieders bereik liggen zijn en daarom zet ik mijn professionele kwaliteiten ook heel graag in als vrijwilliger voor JINC. JINC (www.jinc.nl) is een organisatie die samen met bedrijven en scholen strijdt voor een samenleving waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin ieder kind kansen krijgt. Het mooie van mijn werkzaamheden voor JINC is dat ik niet alleen een bijdrage lever aan een prachtig initiatief, maar er ook enorm veel voor terugkrijg in de vorm van nieuwe inzichten, waardering en voldoening.

Ook werkzaam voor:

LSP (De Letselschade Psychologen)

Naast de begeleiding vanuit Eureka bij studiekeuze- en loopbaanvraagstukken, is Daniëla Dorhout Mees sinds 2023 eveneens aangesloten bij De Letselschadepsychologen. Hier begeleidt zij mensen die na een ongeval kampen met mentale klachten. Zij werkt onder andere vanuit de Acceptance & Commitment Therapy en EMDR.
Op het eerste gezicht lijken de vakgebieden ‘loopbaan’ en ‘letselschade’ weinig raakvlakken te hebben, maar in de praktijk blijkt steeds weer dat beide zijn gericht op het begrijpen en bevorderen van het welbevinden van individuen, zij het in verschillende contexten.

De gemeenschappelijke kern is: het begrip van menselijk gedrag en het belang van ondersteuning bij veranderingen, uitdagingen en het vinden van een nieuw gevoel van richting in hun leven.

De Letselschade Psychologen